HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

DLP

Bent u werkzaam in de bouw-, GWW- of installatiebranche, dan kunt u te maken krijgen met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater op uw werkplek.

DLP-ers

Werkzaamheden in verontreinigde grond of verontreinigd grondwater kunnen grote risico’s voor mens en milieu met zich meebrengen.

Dikwijls worden er strenge voorschriften bij deze werkzaamheden opgelegd. Welke voorschriften dit zijn is afhankelijk van de zogenaamde ‘veiligheidsklasse’.

Sanering3

Er dient altijd een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-er) of Veiligheidskundige op het werk aanwezig te zijn tijdens de uitvoering van werkzaamheden in verontreinigde grond of verontreinigd grondwater.

Aan een DLP-er worden bepaalde opleidingseisen gesteld. Arbode heeft 6 DLP-ers in dienst waarbij aan alle mogelijke opleidingseisen kan worden voldaan om uw project veilig en succesvol uit te voeren. Zij zijn naast DLP-er namelijk ook Middelbaar Veiligheidskundige (MVK), gecertificeerd Hogere Veiligheidskundige (HVK) of gecertificeerd arbeidshygiënist (AH).

Als Veiligheidskundige of arbeidshygiënist kunnen onze DLP-ers, naast hun taken als DLP-er, overige veiligheidskundige taken op zich nemen:

​• Het inventariseren van risico’s, beoordelen van werksituaties en procesveiligheid (RI&E)

• Doorvoeren van maatregelen ter vergroting van de veiligheid

• Instrueren van medewerkers (startwerkoverleg / toolboxmeeting)

• Adviseren met betrekking tot maatregelen ter vergroting van de veiligheid

• Kick-off meetings voorzitten bij zware saneringen

• Inspecties en controles binnen het bedrijfsproces op naleving van het veiligheidsbeleid

• Projectbegeleiding / toezicht

• etcetera.

Opleidings- en ervaringseisen

Het voorbereiden en uitvoeren van projecten met verontreinigde grond vraagt om deskundige medewerkers. Afhankelijk van de veiligheidsklasse kan er sprake zijn van een combinatie van een:

• Operationeel medewerker (OPM)

• Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

• Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

• Hogere Veiligheidskundige (HVK)

• Arbeidshygiënist (AH)

• Master in Occupational Safety Health and Environment (MOSHE)

CROW 132

In Nederland is de CROW 132-publicatie ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water‘ een belangrijk hulpmiddel om veilig om te gaan met in verontreinigde grond of verontreinigd grondwater. Een belangrijk uitgangspunt in de CROW-publicatie 132 is het risicogestuurd werken.

Maatregelen om blootstelling te voorkomen worden hierdoor gestuurd op het werkelijke blootstellingsrisico, waarbij schijnveiligheid zoveel mogelijk wordt tegengegaan. De te nemen maatregelen zijn per veiligheidsklasse opgenomen in de CROW 132.

Denk hierbij onder andere aan:

• Wettelijk kader

• Voorbereiding

• Risicoherkenning, -beoordeling en beheersing

• Arbeidshygiëne

• Begeleiding door MVK, HVK of AH

• Meetstrategieën

• Grondstromen

• Opschalen

• etcetera.

De CROW 132 is een verlengstuk van de arbo-catalogus Bouw & Infra. Hierdoor is de CROW 132 wetgeving in Nederland.

CROW132

 

Veiligheidsklassen

  • T-klasse: dit zijn werkzaamheden waarbij een risico aanwezig is op blootstelling aan toxische stoffen. Dit kan zowel droge grond, grondwater of vervuild slib zijn.

T-klassen kennen 3 niveau’s.

  • F-klasse: dit zijn werkzaamheden waarbij een risico aanwezig is op brand of explosie.

F-klassen kennen 2 niveau’s.

T & F-klassen kunnen in allerlei combinaties voor komen.

Voor de basisklasse en de veiligheidsklassen 1T, 2T en 1F (met uitzondering van CMR-stoffen) bestaat de deskundigheid minimaal uit een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK).

Voor 3T en 2F is de minimale deskundigheid een Hoger Veiligheidskunde (HVK) of Arbeidshygiënist (AH).

 

Bekijk hier onze flyer.

 

Als u behoefte heeft aan ondersteuning bij werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

U kunt ons ook bellen op 0183 – 64 88 64.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmailPrintDelen/Bewaren
contact_caps.png